Rinel Enghelberg cu Ambasadorul României în Israel (Rinel Enghelberg avec l'Ambasadeur roumain en Israel)


Octombrie (Octobre) 2012
Edward Iosiper a fost numit Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Statul Israel în iulie 2007, preluându-şi postul la sfârşitul lunii septembrie 2007.
Diplomat de carieră, E. Iosiper a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 2001, în cadrul Direcţiei America de Nord. Din 2002 până în 2006 s-a aflat în misiune permanentă la Washington, DC, în calitate de secretar politic, ocupându-se de problematica Orientului Mijlociu, organizaţii evreieşti din SUA, conflicte îngheţate şi relaţia cu Congresul american.  În perioada 2006-2007 a fost director adjunct al Direcţiei Orientul Mijlociu şi Africa din MAE.
A lucrat la Institutul Naţional de Statistică din 1990 până în 1993 şi în sectorul privat pînă în 2001, unde a fost director de marketing la societatea comercială Star Trading Ltd.
Edward Iosiper este economist şi, în prezent, doctorand în Relaţii Internaţionale în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. Vorbeste fluent limbile engleză, italiană şi spaniolă.
S-a născut în 1967, este căsătorit şi are două fete.
Sursa: http://telaviv.mae.ro/index.php?lang=ro&id=62091

*******
Edward Iosiper a été nommé Ambassadeur Extraordinaire de la Roumanie en Israel en juillet 2007.
Diplomate de carrière E. Iosiper est entrée au Ministère des Affaires Externes en 2001, à la Direction "Amérique de Nord". De 2002 à 2006 il était en mission permanente à Washington, DC,  en qualité de secrétaire politique, ayant en charge la problématique du Moyen Orient, les organisation juives aux USA, les conflits et les relation avec le Congrès Américain. Pendant 2006-2007 a été directeur adjoint de la Direction "Moyen Orient et Afrique".

Il a travaillé à l'Institut National de Statistique de 1990-1993 et dans le secteur privé jusqu'en 2001 où il a été directeur marketing de la société Star Trading Ltd.

Edward Iosiper est économiste et, en présent, doctorant en Relations Internationales à l'Ecole Nationale des Etudes Politiques et Administratives de Bucarest. Il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol.

Il est né en 1967, est marié et a deux filles.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...